BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN PHẨM CHUỐI SẤY DẺO LABA KING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 09/LBĐL/2019

  1. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Chuối La Ba Đà Lạt

Địa chỉ: Lô A8, Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 0977.36.36.17

E-mail: labaco@chuoilaba.com

Mã số doanh nghiệp: 5801320716

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: CBQ02/2019/NNPTNT-LĐ

Ngày cấp: 12/06/2019

Nơi cấp: Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản Lâm Đồng

  1. Thông tin về sản phẩm
  2. Tên sản phẩm: Chuối Laba Sấy dẻo (Laba King_Vua của Chuối)
  3. Thành phần: Chuối Laba chín
  4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 01 năm kể từ ngày sản xuất.
  5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Bao bì trực tiếp: bao PA/PE (lớp PE tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm)

- Bao bì ngoài: Thùng Carton phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ Y Tế về bao gói thực phẩm

- Quy cách đóng gói:

- Khối lượng tịnh: 200 g, 300 g, 500g

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

  1. IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

 Đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

  

Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 2019
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

                         Đã ký

 

                   LÊ SỸ CÔNG

Sản phẩm