Sản phẩm cây giống chuối Laba cấy mô.

 Cung cấp cây giống chuối Laba cáy mô, chất lượng tốt, năng suất cao.

 

Thông tin liên hệ

Ms. Lê Sỹ Công
Công ty TNHH Laba Đà Lạt
Địa chỉ: Lô A8 Khu Cư xá Đại học Đà Lạt,
Đường Lý Nam Đế Phường 8 Đà Lạt, Lâm Đồng.
Email: lesycong@gmail.com
ĐT: 0977.36.36.17            

 

 

Hình ảnh

 

 

 


Sản phẩm