Chuối Laba cấp đông IQF

Cung cấp chuối Laba cấp đông.

Mr. Lê Sỹ Công - Director
Công ty TNHH Laba Đà Lạt
Địa chỉ: Lô A8 Khu Cư xá Đại học Đà Lạt, 
Đường Lý Nam Đế Phường 8 Đà Lạt, Lâm Đồng. 
Email: lesycong@gmail.com 
ĐT: 0977.36.36.17

 

Hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 


Sản phẩm